Vi betjänar kunden från början till slut. Vi besöker borrplatsen gratis.. Vid behov guidar vi dig också vidare med val av pump eller utföra arbetet med ”nyckel-i-hand” -principen.

Till våra tjänster hör bl.a:

  • Vattenbrunnar till skärgården
  • Färjetransport
  • Borrning av värme- och vattenbrunnar
  • Utforskning och borrning av observationshål
  • Stålpålning
  • Specialborringar

Vi erbjuder även borrhålstvätt, lågtryck borrhål vattentrycköppningar samt borrhålspumpar, värmepumpar och värmebrunnsledningar. Kontakta oss så berättar vi mer!